Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief (PDF | 2 pagina's | 952 kB)