Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)