Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen