Beslisnota bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk