Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen motie over middelen beschut werk

Aanbiedingsbrief staatssecretaris Van Ark bij de antwoorden op Kamervragen motie over middelen beschut werk.