Model Re-integratieverordening Participatiewet

Modelverordening voor de vaststelling van de gemeentelijke re-integratieverordening Participatiewet. Deze kan bijdragen aan verdere harmonisatie in beleid en praktijk tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en UWV.

Model Re-integratieverordening Participatiewet