Evaluatie ESB-regeling

Onderzoek naar de mate waarin de ESB-regeling (ernstige scholingsbelemmeringen) doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Daarnaast staan er aanbevelingen in hoe de ondersteuning aan jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen in de toekomst kan worden gepositioneerd binnen de domeinen arbeid, onderwijs en zorg.

Evaluatie ESB-regeling