Onderzoek uitvoering Uniforme loonwaardemethode

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de uniforme loonwaardemethode (ULM). Deze is op 1 juli 2021 ingevoerd als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het Breed Offensief. Dat pakket is bedoeld om belemmeringen weg te nemen voor het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

Onderzoek uitvoering Uniforme loonwaardemethode