Waar krijg ik als werkgever ondersteuning wanneer ik een arbeidsgehandicapte in dienst neem?

Werkgevers krijgen ondersteuning bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking van onder meer regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten.

Wilt u iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen? Dan kunt u terecht bij de volgende instanties:

Kandidatenverkenner banenafspraak

De kandidatenverkenner banenafspraak is een online personeelsbank van het UWV. Werkgevers kunnen via de verkenner eenvoudig in contact komen met mensen met een arbeidsbeperking.

In de verkenner kunnen werkgevers zoeken in anonieme profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden en werkwensen. Maar ook eventuele begeleiding die nodig is van mensen met een arbeidsbeperking.

Regionale Werkbedrijven

Regionale Werkbedrijven maken afspraken over de bemiddeling tussen arbeidsgehandicapten en werkgevers die zorgen voor extra banen voor hen. Zij zorgen voor 1 pakket met voorzieningen voor werkgevers in een regio. Een regionaal Werkbedrijf is ook het aanspreekpunt voor werkgevers. U heeft dan niet meer te maken met verschillende gemeenten met verschillende regelingen.

Een regionale Werkbedrijf maakt afspraken over voorzieningen en subsidies als:

 • loonkostensubsidie en berekening van de loonwaarde van werknemers met een arbeidshandicap (loonwaardemethodiek);
 • detacheringen;
 • jobcoaching;
 • werkplekaanpassingen;
 • no-riskpolis;
 • afspraken over de organisatie van beschut werk.

Regionale werkgeversservicepunten

Werkgeversservicepunten vormen 1 loket waarachter gemeenten, UWV en scholen samenwerken. Hier krijgt u informatie over de voorzieningen en subsidies. Ook krijgt u er ondersteuning bij:

 • het geschikt maken van werk voor arbeidsgehandicapten;
 • aanpassing van de werkplek;
 • het opzetten van leerwerktrajecten;
 • de inzet van een jobcoach.

De Normaalste Zaak en Locus

De Normaalste Zaak (netwerk van MKB-ondernemers en werkgevers) en Locus (netwerk van werkgevers, gemeenten en sw-bedrijven) helpen bij:

 • het geschikt maken van werk voor mensen met een beperking;
 • de ontwikkeling van draagvlak binnen een bedrijf voor het werken met gehandicapten.

Overige instanties

Ook bij de volgende instanties kunt u als werkgever terecht wanneer u mensen met een beperking aanneemt:

 • gemeenten;
 • sociale werkvoorziening (sw)-bedrijven;
 • uitzendbureaus;
 • re-integratiebureaus in de regio.