Waar krijg ik als werkgever ondersteuning wanneer ik een arbeidsgehandicapte in dienst neem?

Werkgevers krijgen ondersteuning bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking van onder meer regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten.

Wilt u iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen? Dan kunt u terecht bij de volgende instanties:

Kandidatenverkenner banenafspraak

De kandidatenverkenner banenafspraak is een online personeelsbank van het UWV. Werkgevers kunnen via de verkenner eenvoudig in contact komen met mensen met een arbeidsbeperking.

In de verkenner kunnen werkgevers zoeken in anonieme profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden en werkwensen. Maar ook eventuele begeleiding die nodig is van mensen met een arbeidsbeperking.

Regionale Werkbedrijven

Regionale Werkbedrijven maken afspraken over de bemiddeling tussen arbeidsgehandicapten en werkgevers die zorgen voor extra banen voor hen. Zij zorgen voor 1 pakket met voorzieningen voor werkgevers in een regio. Een regionaal Werkbedrijf is ook het aanspreekpunt voor werkgevers. U heeft dan niet meer te maken met verschillende gemeenten met verschillende regelingen.

Een regionale Werkbedrijf maakt afspraken over voorzieningen en subsidies als:

 • loonkostensubsidie en berekening van de loonwaarde van werknemers met een arbeidshandicap (loonwaardemethodiek);
 • detacheringen;
 • jobcoaching;
 • werkplekaanpassingen;
 • no-riskpolis;
 • afspraken over de organisatie van beschut werk.

Regionale werkgeversservicepunten

Een werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een WSP krijgt u kosteloos informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen. 

Daarnaast organiseren de werkgeversservicepunten ook allerlei evenementen gericht op de matching van werkgevers en werkzoekenden in de regio’s, zoals banenmarkten voor specifieke sectoren of voor werkgevers in de regio’s, meet & match bijeenkomsten, workshops, etc.
Vind een werkgeversservicepunt in uw regio.

De Normaalste Zaak en Locus

De Normaalste Zaak (netwerk van MKB-ondernemers en werkgevers) en Locus (netwerk van werkgevers, gemeenten en sw-bedrijven) helpen bij:

 • het geschikt maken van werk voor mensen met een beperking;
 • de ontwikkeling van draagvlak binnen een bedrijf voor het werken met gehandicapten.

Overige instanties

Ook bij de volgende instanties kunt u als werkgever terecht wanneer u mensen met een beperking aanneemt:

 • gemeenten;
 • sociale werkvoorziening (sw)-bedrijven;
 • uitzendbureaus;
 • re-integratiebureaus in de regio.