Welke verplichtingen heb ik met een IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering?

Met een IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering moet u zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren en het aangeboden werk accepteren.

Verplichtingen IOW, IOAW en IOAZ

Als u een IOW-, IOAW- of een IOAZ uitkering ontvangt gelden de volgende regels:

  • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht.
  • U accepteert aangeboden werk. Ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.
  • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door aan de sociale dienst van de gemeente. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

De gemeente voert de IOAW en IOAZ uit en kan meer voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat u een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk. Het UWV voert de IOW uit.

Heeft u een IOW-uitkering en bereikt u over minder dan 1 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan hoeft u niet te solliciteren.

Verplichtingen partner bij IOAW of IOAZ

De verplichtingen voor een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering gelden ook voor uw partner.

De partner van de IOW-gerechtigde heeft geen sollicitatieplicht.

Vakantie met IOW-uitkering

Als u een IOW-uitkering heeft, kunt u 20 dagen per kalenderjaar met vakantie. Voor uw vakantie tellen weekenden en officiële feestdagen niet mee. U moet uw vakantie wel van tevoren bespreken met UWV.

Vakantie met IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering

Heeft u een IOAW- of een IOAZ-uitkering en wilt u met vakantie? Dan moet u toestemming vragen aan uw gemeente. Want de gemeente bepaalt of en hoe lang u met vakantie kunt gaan. U kunt maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland, als de gemeente hiermee akkoord is. Dit betekent 28 dagen inclusief de weekenden.

Niet nakomen verplichtingen IOAW of IOAZ

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Ook kunt u bijvoorbeeld een boete voor uitkeringsfraude krijgen.

Bezwaar tegen beslissing gemeente over IOAW of IOAZ

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten.