Beslisnota bij Kamerbrief over 2e deelbesluit Woo WGS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e deelbesluit Woo WGS