Beslisnota bij Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken