Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over het driemaandelijkse overzicht van Woo-verzoeken waarbij de rechter een termijn heeft opgelegd om een besluit te nemen, deze termijn wordt overschreden en het ministerie daardoor een dwangsom verschuldigd is.

Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken