Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen januari 2024

Overzicht van Woo-verzoeken waarbij de rechter een termijn heeft opgelegd om een besluit te nemen, deze termijn wordt overschreden en het ministerie daardoor een dwangsom verschuldigd is.

Overzicht Woo-verzoeken met verbeurde dwangsommen januari 2024