Hoe kom ik aan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)?

Neemt u als werkgever een oudere werknemer of iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u een loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen. U heeft dan een kopie nodig van de zogeheten doelgroepverklaring LKV. Let op: uw werknemer moet deze verklaring aanvragen. Dit kan bij de gemeente of UWV.  

Doelgroepverklaring LKV via gemeente

Behoort uw werknemer tot een van de volgende doelgroepen? Dan geeft de gemeente de doelgroepverklaring LKV af:

  • Uw werknemer is 56 jaar of ouder en ontvangt bijstand.
  • Uw werknemer is 56 jaar of ouder en heeft een IOAW- of IOAZ-uitkering. 

Doelgroepverklaring LKV via UWV

Behoort uw werknemer tot een van de volgende doelgroepen? Dan geeft UWV de doelgroepverklaring af:

  • Uw werknemer heeft een uitkering WW, WAO of WIA.
  • Uw werknemer is opgenomen in het doelgroepregister.
  • Uw werknemer heeft door ziekte of gebrek moeite gehad met het volgen van onderwijs (‘scholingsbelemmerd’).

Meer informatie over het aanvragen van een doelgroepverklaring LKV bij UWV

Aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreding

Het is belangrijk dat de werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt: binnen 3 maanden na indiensttreding. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. De werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.