Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Werkgevers kunnen kortingen krijgen op de loonkosten van oudere, jongere of arbeidsgehandicapte werknemers. Dit moet bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen.