Wie kan een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente?

Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen van 56 jaar of ouder met een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer een uitkering had voordat hij in dienst kwam. Met deze verklaring kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel (LKV).  

Loonkostenvoordeel oudere werknemers

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen. Zij kunnen onder andere een tegemoetkoming krijgen als ze een oudere medewerker in dienst nemen. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 6.000 per jaar.

Werkgevers dienen het verzoek voor LKV zelf in via de loonaangifte. Hiervoor heeft de werkgever wel een doelgroepverklaring LKV nodig.

 De oudere werknemer die een uitkering van de gemeente krijgt, vraagt de doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring  aanvragen bij UWV.

Voorwaarden aanvragen doelgroepverklaring LKV bij de gemeente

Een werknemer kan een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als hij:

  • 56 jaar of ouder is, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering;
  • hij geen beschut werk doet via de gemeente;
  • het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt.

Doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden aanvragen

Oudere werknemers moeten de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen als zij dit willen. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. 

De werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Controle LKV door UWV

UWV berekent op basis van de loonaangiften door welke werknemer recht geeft op het LKV. Ook controleert UWV of de gemeente een doelgroepverklaring ook echt heeft afgegeven.

Zonder een doelgroepverklaring komt een werkgever niet in aanmerking voor het LKV.

Kopie doelgroepverklaring LKV sturen naar UWV

Gemeenten dienen bij afgeven van een doelgroepverklaring LKV altijd een kopie te sturen naar:

UWV
Postbus 58015
1040 HA Amsterdam

Informatie voor gemeenten

Het ministerie van SZW heeft speciaal voor gemeenten de volgende documenten laten ontwikkelen: