Woning verhuren: wat moet ik regelen?

U wilt uw woning verhuren. Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland bent. Of omdat uw woning leeg te koop staat. Er zijn veel goede redenen om uw woning te verhuren. Maar waar moet u beginnen? Wat moet u regelen?

Stap 1: Bepaal hoe u uw woning wilt verhuren

U kunt uw gehele woning verhuren. Of een gedeelte (kamers). U kunt uw woning tijdelijk verhuren. Of voor onbepaalde tijd. Hoe u uw woning verhuurt, maakt uit voor de verhuurregels waarmee u te maken krijgt

Stap 2: Bekijk goed de regels die voor u gelden

De regels over woningverhuur vertellen u wat u wel en niet mag. Wat u kunt en wat u moet doen als verhuurder. Woningverhuur kan gevolgen hebben voor uw belasting en hypotheekrenteaftrek. Een en ander hangt af van de manier waarop u uw woning verhuurt. Kijk op de site van de Belastingdienst: Ik verhuur mijn huis.

Stap 3: Vraag uw bank om toestemming

Hoe u uw woning ook wilt verhuren, vraag eerst toestemming aan uw bank. Als u verhuurt zonder toestemming, kan de bank eisen dat u onmiddellijk uw hypotheek afbetaalt. 

Stap 4: Vraag uw gemeente naar de regels voor verhuur

Elke gemeente mag zelf regels maken voor woningverhuur. U heeft misschien 1 of meer vergunningen nodig van uw gemeente.  Vraag dus naar de regels in uw gemeente.

Stap 5: Gebruik een werkwijze gericht op voorkoming van woondiscriminatie

U moet een werkwijze hebben om woondiscriminatie te voorkomen. Zo moet u een heldere en transparante selectieprocedure hebben en die ook bekendmaken. Daarnaast moet u gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria. Tot slot moet u aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom er voor een andere huurder is gekozen.

Stap 6: Leg afspraken met uw huurder vast

Maak duidelijke afspraken met uw huurder. Leg die afspraken met uw huurder vast in een huurcontract. Zo weten u en uw huurder wat jullie rechten en plichten zijn. Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht die afspraken met uw huurder vast te leggen in een huurcontract. Ook moet u de huurder informatie geven over een aantal zaken. Lees wat deze informatieverstrekkingsplicht inhoudt. Zo weten u en uw huurder wat jullie rechten en plichten zijn.

Er zijn verschillende modelcontracten voor tijdelijke verhuur. Wilt u de woning voor onbepaalde tijd verhuren? Diverse commerciële partijen bieden hiervoor online modelcontracten aan.

Stap 7: Controleer uw verzekering

De opstal- en aansprakelijkheidsverzekering voor uw woning kan bij verhuur veranderen. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.