Wet werk en zekerheid: De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen (factsheet stakeholders)

Het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de WW verandert. De belangrijkste veranderingen staan in deze factsheet.