Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (versie september 2023)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.