Kan ik als werkgever gebruik maken van de Regeling Werktijdverkorting (wtv)?

U kunt als werkgever sinds 1 oktober 2021 weer gebruik maken van de Regeling Werktijdverkorting (wtv). Met de regeling vraagt u een uitkering aan voor uw medewerkers voor niet-gewerkte uren. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk minder werk had door een brand binnen uw bedrijf. Het kabinet zette de regeling tijdelijk stop tijdens de coronacrisis. Daarvoor in de plaats kwam de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Werktijdverkorting bij minder werk

Met de wtv vraagt u bij UWV een WW-uitkering aan voor uw werknemers. Het is een uitkering voor uren waarop zij niet konden werken tijdens een uitzonderlijke situatie. Deze situatie valt niet onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld een brand of een blikseminslag.

Duur werktijdverkorting

De wtv is bedoeld als overbrugging tijdens een korte periode waarin bedrijven minder werk hebben. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet de werktijdverkorting tijdelijk zijn:

 • niet korter dan 2 weken;
 • niet langer dan 24 weken.

Werktijdverkorting aanvragen

 • Om werktijdverkorting aan te vragen, heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan met het het formulier Aanvraag werktijdverkorting.
 • U vult het formulier digitaal in zonder gebruik te maken van e-herkenning.
 • Als u eenmaal een aanvraag heeft gedaan kunt u via Mijnzaak zien wie uw verzoek behandelt. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar.
 • Krijgt u een ontheffing voor wtv? Dan vraagt u daarna bij het UWV voor uw werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aan.

Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Zie ook: Waarom kom ik als werkgever niet in aanmerking voor de Regeling werktijdverkorting?

U ontvangt WW-uitkeringen voor werknemers

Heeft u de ontheffing voor werktijdverkorting binnen? Dan vraagt u voor uw werknemers een WW-uitkering aan voor de niet-gewerkte uren. Dit doet u bij: UWV - tijdelijk minder werk voor uw werknemers.

Voldoen uw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering? Dan maakt UWV de WW-uitkering aan u over. Uw werknemers blijven bij u in dienst. U betaalt als werkgever het loon aan uw werknemers gewoon door. Meestal merken zij financieel dus weinig van wtv.

Gevolgen werktijdverkorting

 • U betaalt uw werknemers hun normale loon. Dus ook voor de uren dat zij niet werken.
 • U wordt gecompenseerd in de loonkosten doordat u de WW-uitkering voor uw werknemers ontvangt.
 • Let op! Het kost de werknemer zijn WW-aanspraken zolang u gebruik maakt van wtv.

Werktijdverkorting beschermt bedrijven

Werktijdverkorting beschermt bedrijven tijdens een uitzonderlijke situatie. Het bedrijf heeft een grotere overlevingskans. Want de werkgever hoeft het personeel zelf minder loon te betalen als er even minder werk is. Ook beschermt het de werkgelegenheid, omdat de werknemer in dienst blijft van de werkgever. 

Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA).

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

U kunt wtv alleen aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten.

Minder werk ten gevolge van weersomstandigheden

Is de vermindering van werkzaamheden het gevolg van (extreme)weersomstandigheden? Mogelijk kunt u dan gebruik maken van de Regeling onwerkbaar weer.

Verlenging wtv aanvragen

Is er na afloop van de duur waarvoor de ontheffing is verleend nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de ontheffing aanvragen. Een verlengingsaanvraag moet u indienen vóór het einde van de wtv-periode waarvoor u al ontheffing hebt. Vraagt u de verlenging niet op tijd aan, dan krijgt u geen toestemming voor verlenging.

2 manieren voor aanvraag verlenging wtv

 • Via de link in de e-mail die u ontving bij de toewijzing van de 1e wtv-aanvraag. Voordeel hiervan is dat een aantal vragen al voor u zijn ingevuld.
 • U vult het digitale aanvraagformulier verlenging wtv in. U moet dan alle velden zelf invullen.

NOW verving wtv tijdelijk tijdens corona

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) verving tijdens de coronacrisis de wtv. De NOW-regeling gaf ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis.