Categorie Bedrijfskleding

De categorie Bedrijfskleding regelt de inkoop van werkkleding en werkschoeisel, persoonlijke beschermingsmiddelen, sportkleding en reiniging van bijvoorbeeld kleding.

Categorie Bedrijfskleding in het kort

In het categorieplan Bedrijfskleding staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. SDG12 beschrijft de duurzame consumptie en productie van kleding en textiel. De categorie levert een bijdrage aan de omvorming van de textielsector tot een sector die in 2050 circulair, schoon, eerlijk en effectief is.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van bedrijfskleding is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling. 

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere: 

 • 100% herbestemmen (hergebruik of recycling) van gebruikte bedrijfskleding en het verminderen van textielafval tot 0%;
 • optimaliseren van de inzameling en sortering van bedrijfskleding voor hergebruik en recycling;
 • maximaliseren van de verkoop van afgeschreven kleding en persoonsgebonden uitrusting (pgu) als waardevolle grondstoffen via Domeinen Roerende Zaken.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Bedrijfskleding vallen:

 • representatieve kleding en uniformkleding (kostuums) inclusief schoeisel en accessoires zoals strikjes, stropdassen
 • werkkleding en -schoeisel
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • medische kleding
 • (chemische) reiniging
 • verwerking retourgoederen
 • hergebruik en sortering grondstoffen bedrijfskleding
 • sportkleding en sportschoeisel

Artikel en video: Categorie bedrijfskleding trekt grote broek aan met duurzaamheidsdoelen

In het artikel leest u hoe verschillende partijen de hele textielketen voor bedrijfskleding van het Rijk duurzamer maken. In de video komen onder andere categoriemanager Koert Jan Eefting, productspecialisten, leverancier Johan Blom, en onderzoeker Theresia Grevinga aan het woord over hun gezamenlijke doel: bedrijfskleding duurzamer maken voor de Rijksoverheid. 
Lees het artikel Categorie bedrijfskleding trekt grote broek aan met duurzaamheidsdoelen en bekijk de video op Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Bedrijfskleding staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed bij Aankondigingen. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.  

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website Overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan in hoeverre het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link activeert dan verschijnt het overzicht met datasets.  Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand. 

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo), zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mail: categoriemanagement.bedrijfskleding@mindef.nl.