Categorie Civiele Dienstauto’s en Extern Wagenpark Beheer

De categorie Civiele Dienstauto’s en Extern Wagenpark Beheer (EWB) regelt de inkoop van civiele dienstauto’s, het beheren van deze dienstauto’s door een externe wagenpark beheerder en het in- en opbouwen van dienstauto’s.

Categorie Civiele Dienstauto’s en Extern Wagenpark Beheer in het kort

In het (toekomstige) categorieplan EWB staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Door als opdrachtgever in te kopen met impact.

Uitgangspunt van het plan is dat het voertuig ondersteunend  is aan de rijksbedrijfsvoering en onmisbaar voor de primaire bedrijfsvoering op het gebied van veiligheid.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van bedrijfskleding is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • verminderen van de CO2-uitstoot;
  • elektrificatie van het wagenpark (overgang naar elektrisch rijden).

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Civiele Dienstauto’s en EWB vallen:

  • extern wagenpark beheer
  • civiele Dienstauto’s.

Hoe de Rijksoverheid haar zakelijke mobiliteit verduurzaamt

De Rijksoverheid wil in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit halveren, inclusief de uitstoot van woon-werkverkeer en vliegverkeer. Vliegreizen, woon-werkverkeer met de auto en dienstreizen met dienstauto’s veroorzaakten het grootste deel van de uitstoot. Zo is vergeleken met 2020 de uitstoot van dienstreizen met dienstauto’s afgenomen. Lees hoe de Rijksoverheid haar zakelijke mobiliteit verduurzaamt in feiten en cijfers op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Extern Wagenpark Beheer (EWB) staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mail: categorie.cdausenewb@mindef.nl.