Categorie Connectiviteit

De categorie Connectiviteit regelt de inkoop binnen de Rijksoverheid van alle generieke vaste en mobiele connectiviteitsdiensten. Bijvoorbeeld data- en internetverbindingen van rijksgebouwen en simkaarten, die nodig zijn voor mobiele werkplekken en apparaten van de Rijksoverheid.

Categorie Connectiviteit in het kort

In het categorieplan Connectiviteit staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Bij deze categorie zijn er langlopende (10 jaar) contracten met het Rijk.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop door de categorie connectiviteit is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor deze categorie betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • diversiteit en inclusiviteit;
  • betaald werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Connectiviteit vallen:

  • alle generieke vaste connectiviteit-/internetverbindingen
  • alle mobiele communicatiediensten (spraak, sms en data).

Artikel: Partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit een intrinsieke motivatie

Diversiteit en inclusiviteit zijn actuele thema’s. Zo hebben de Rijksoverheid en het telecombedrijf VodafoneZiggo een jarenlange SROI-samenwerking (social return, aanpak om meer werkgelegenheid te creëren) afgesloten. Het doel van deze samenwerking: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk bieden. Lees het artikel over de samenwerking van het Rijk en VodafoneZiggo op de website Maatwerkvoormensen.nl.
Lees wat social return is op de website Maatwerkvoormensen.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Connectiviteit staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mail: connectiviteitrijk@rws.nl.