Categorie Consumptieve Dienstverlening

De categorie Consumptieve Dienstverlening regelt de inkoop van eten en drinken voor bedrijfsrestaurants en de afvalscheiding. De nadruk bij deze inkoop ligt op: meer banenkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkoop van duurzame en gezonde voeding en vermindering van afval en voedselverspilling. 

Categorieplan in het kort

In het categorieplan Consumptieve Dienstverlening staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals, SDG’s) wil bereiken.  

Wat betekent inkopen met impact voor dit categorieplan?

Inkopen met impact is de standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van beveiligingsdiensten is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code wil dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen. Voor ondernemer, opdrachtgever én medewerker;
 • tegengaan van sociale misstanden, zoals slecht betaald werk, discriminatie, en kinderarbeid (internationale sociale voorwaarden, ISV);
 • meer banen of werk creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (social return);
 • duurzaam eten en drinken voor bedrijfsrestaurants en koffieautomaten (duurzame landbouw). Bijvoorbeeld biologische en seizoensproducten;
 • Vermindering van (rest)afval en voedselverspilling.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Consumptieve Dienstverlening vallen:

 • bedrijfsrestaurants en koffiecorners
 • banqueting (vergaderingen, kleine evenementen)
 • hoogwaardige catering
 • warme drank automaten, water
 • klein keukenmaterialen en serviesgoed
 • kwaliteitsaudits WDA en Catering
 • afvoer en verwerking afval.

Artikel (met video): Minder verspilling en meer duurzaamheid, ook in de keukens van de Rijksoverheid

De een mist een plakje zalm als dit niet op het buffet ligt. De ander vindt zalm juist niet duurzaam en vindt dat het dus niet op het buffet hoort. Lees het artikel (met video) om te zien hoe de categorie Consumptieve Dienstverlening hiermee omgaat.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Consumptieve Dienstverlening staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail: categorie.catering@rvo.nl.