Categorie ICT Werkomgeving Rijk

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) regelt de inkoop van ICT-voorzieningen voor personen en gebouwen van de Rijksoverheid. Denk daarbij aan hardware zoals computers en smartphones voor vaste en mobiele werkplekken. En telefooncentrales en vaste telefonielijnen.

Categorieplan in het kort

In het categorieplan ICT Werkomgeving Rijk staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken.

Wat betekent inkopen met impact voor dit categorieplan?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van ICT Werkomgeving Rijk  is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling. 

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • leveren van innovatieve producten met de kleinste (relatieve) CO2 uitstoot
 • emissievrij vervoer binnen Nederland en gebruik maken van city-hubs indien beschikbaar
 • 100% CO2 compensatie op alle binnen de contracten verworden producten en diensten
 • maandelijks rapporteren van de CO2 footprint voor geleverde producten (al dan niet geleverd als dienst) 
 • beschikbaar stellen van de Life Cycle Assesssment (LCA-berekening) voor elk geleverd product

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan de producten en diensten die onder de categorie IWR vallen:

 • Werkplek hardware:
  • vaste werkplekken
  • beeldschermen
  • muizen
  • toetsenborden
  • laptops
  • tablets
  • smartphones
  • featurephones (telefoon met extra mogelijkheden, zoals 
  • bureautelefoons
  • MFP’s, netwerkprinters
  • scanners 
  • audiovisuele middelen (o.a. voor video vergaderen) 
  • bijbehorende accessoires
 • Telefonie systemen en diensten zoals: 
  • vaste telefonielijnen
  • telefonie centrales
  • bulk telefonie
  • sms gatewaydiensten en staatsgeheime communicatie
 • Dienstverlening gekoppeld aan de bovenstaande producten.

Opmerking: de mobiele telefonie-abonnementen vallen onder de categorie Connectiviteit. De Main Equipment Room (MER) en Satellite Equipment Room (SER) vallen onder de categorie Datacenters. 

Video en artikel: Rijk wil met de inkoop van ICT voor de werkomgeving Europees koploper CO2-reductie worden

Categoriemanager Lucien Claassen over het categorieplan IWR: ”We willen onze inkoopkracht slim gebruiken om extra duurzaamheid uit de markt te halen. Laat ons nu eens koploper zijn en soms ook een enabler om bepaalde dingen mogelijk te maken.” Lees het artikel of bekijk het interview met Lucien Claassen op Denkdoeduurzaam.nl

Categorie ICT Werkomgeving Rijk wint Procura Award 2022

Het project IWR2021 Workplace Hardware kreeg op 12 oktober 2022 de Procura Award 2022 uitgereikt voor de meest innovatieve aanbesteding van het jaar. De jury gaf aan dat: “the tender had a very innovative character, as it’s very large and has challenged the market to supply ambitious products with the application of many elements for the first time in ICT”. De Procura Award wordt jaarlijks georganiseerd door de  International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI).

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

Het categorieplan ICT Werkomgeving Rijk, met de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed bij Aankondigingen. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.  

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website Overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan in hoeverre het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets.  Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand. 

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo), zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op met het categorieteam IWR via e-mail: categorie.iwr@rvo.nl.