Categorie Inhuur Professionals

De categorie Inhuur Professionals regelt de inkoop van interim-management, financieel advies en auditdiensten, naast inkoopadvies en juridische capaciteit.

Categorie Inhuur Professionals in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Inhuur Professionals staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie ziet bundeling van professionals als middel om niet alleen synergievoordelen te bereiken, maar ook een betere bestuurbaarheid en goede aansluiting op de (inhuur)markt van professionals.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop door de categorie Inhuur Professionals is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Inhuur Professionals vallen:

 • Interim-management en organisatieadvies (IMOA)
  voor strategisch en tactisch interim-management en organisatieadvies;
 • Auditdiensten
  voor financial audits, operational audits, IT-audits en auditgerelateerde diensten;
 • Financieel advies
  voor administratie en administratieve processen, beheer, beleid, planning en control, subsidieondersteuning, fiscaal advies en onderzoek;
 • Inkoopadvies
  voor strategisch, tactisch en operationeel inkoopadvies (inkoop- en resultaatverplichting);
 • Juridische capaciteit
  voor aanbestedingsrecht, bestuursrecht, arbeidsjuridische diensten en bedrijfsjuridische diensten.

Artikelen categorie Inhuur Professionals

Als categoriemanagers bij het Rijk zagen Esther Rijken en Fons Buurman dat social return on investment, zoals het in 2011 was gestart, te weinig opleverde. Dat moest anders. ‘We vroegen onze leveranciers waar zij behoefte aan hadden.’ Lees het artikel De interesse voor de proeftuinen is enorm op Maatwerkvoormensen.nl

Dee buyer group Inhuur Professionals onderzoekt  hoe diversiteit en inclusie in samenwerking met de markt kan worden uitgevraagd bij de inhuur van professionals. Anike Wildervanck de Blécourt, coördinerend directeur Inkoop bij het ministerie van OCW, vindt dat erg belangrijk. Lees het artikel Succesvolle kick-off buyer group Inhuur Professionals.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Inhuur Professionals staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de  link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de  Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mail: categorie.inhuurprofessionals@rijksoverheid.nl.