Categorie Logistiek

De categorie Logistiek regelt de inkoop van logistieke diensten, zoals (internationale) post- en pakketdiensten, (internationale) koeriersdiensten en verhuisdiensten.  

Categorie Logistiek in het kort

In het categorieplan Logistiek staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren van deze categorie. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Binnen de aanbestedingen van de categorie Logistiek is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk producten en diensten collectief en integraal worden ingekocht.
Bekijk de toelichting met de video: Duurzame Logistiek: van circulaire verhuisdiensten tot zero-emissievoertuigen op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van logistieke diensten is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050;
 • stimuleren van arbeidsparticipatie, onder meer door het creëren van participatiebanen;
 • verduurzamen van de internationale productieketens door het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu;
 • naleven van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag;
 • investeren in nieuwe technieken en oplossingen (innovatie).

Producten en diensten in de categorie

De categorie Logistiek is verantwoordelijk voor de inkoop van de volgende producten en diensten:

 • (internationale) postdiensten 
 • (internationale) pakketdiensten
 • (internationale) koeriersdiensten
 • transportdiensten
 • (internationale) verhuisdiensten
 • afvoer (vertrouwelijke) informatiedragers 
 • logistieke hub
 • opslag.

Artikelen samenwerking met impact

Prestatie Haagse Hub: 3,51 ton CO2-besparing in 2020

Het Rijk wil de CO2-uitstoot in de steden verminderen. De logistieke Haagse Hub, een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, levert hier een waardevolle bijdrage aan. Lees het artikel Mooie prestatie van de Haagse Hub: 3,51 ton CO2-besparing in 2020 op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Efficiëntere routes en sociale projecten

De categorie Logistiek werkt samen met PostNL om zoveel mogelijk duurzame en sociale impact te realiseren. Dit gaat verder dan alleen de vermindering van de uitstoot van het post- en pakketvervoer. Lees het artikel Van efficiëntere routes door de stad tot sociale projecten met een glimlach: zo maken het Rijk en PostNL samen impact op de website Denkdoeduurzaam.nl

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Logistiek staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail: categorie.logistiek@minfin.nl.