Categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling

De categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (V&PO) regelt de inkoop van vakliteratuur, abonnementen, opleidingen en trainingen voor alle rijksmedewerkers.

Categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie geeft rijksambtenaren toegang tot relevante vakinformatie en een generiek opleidings- en trainingsaanbod. Waarbij (pro)actief relevante vakkennis en informatie bij de juiste persoon op het juiste moment wordt aangeboden, met het grootst mogelijke gebruiksgemak.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop door de categorie Vakkennis en Persoonlijke ontwikkeling is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:  

  • leveren van een bijdrage op het terrein van social return door het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving. Iedereen wordt beoordeeld op wat men kan;
  • stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving.

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling vallen:

  • vakliteratuur;
  • abonnementen;
  • opleidingen;
  • trainingen.

Alle producten en diensten die de categorie inkoopt zijn voor rijksmedewerkers.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de  Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail: Categorie.Vakkennis.en.Persoonlijke.Ontwikkeling@minfin.nl.