Categorie Werkplekomgeving

De categorie Werkplekomgeving regelt de inkoop van alle producten en diensten voor de kantoorinrichting en kantoorbenodigdheden. Deze zijn voor de fysieke werkplekomgeving die rijksambtenaren gebruiken in kantoren of andere gebouwen.

Categorie in het kort

In het categorieplan Werkplekomgeving staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie draagt bij aan een duurzame fysieke werkplek(omgeving) voor alle rijksambtenaren. Dit doet de categorie door (rijksbrede) verwerving en strategisch leveranciers- en contractmanagement van kantoorinrichting en kantoorbenodigdheden.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van bedrijfskleding is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • terugdringen van de klimaatimpact;
  • verminderen van de hoeveelheid primaire grondstoffen;
  • creëren van baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • aanpakken van misstanden in internationale ketens op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu.

Producten en diensten in de categorie

De categorie heeft twee onderdelen: kantoorinrichting en kantoorbenodigdheden.

Voorbeelden van producten in deze categorie zijn:

  • kantoormeubilair
  • blanco papier
  • facilitair drukwerk (onder andere briefpapier, enveloppen, etiketten)
  • kantoorartikelen.

Artikelen en video's over de categorie

Categoriemanager Martijn van Rijt vertelt over de ambitie om de uitstoot van CO2 terug te dringen en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen. "In 2030 moet al ons meubilair circulair zijn." Ook zegt hij over social return bij deze categorie: “Onze leveranciers begeleiden mensen en leiden hen op in het repareren en refurbishen van kantoormeubilair. Het is belangrijk dat leveranciers meegaan in deze ontwikkeling en zo ook hun bijdrage leveren aan de Rijksdoelen.” Lees het artikel of bekijk de video 'Duurzame revolutie op de werkplek: focus op circulair meubilair en consuminderen' op de website Denkdoeduurzaam.nl.

“Als Rijk stellen we ons sinds 2017 3 vragen voordat we nieuw meubilair aanschaffen”, vertelt Tamara van Vastenhoven, voormalig categoriemanager werkplekomgeving. “Kunnen we het bestaande meubel nog repareren of onderhouden? Zo niet, is er dan elders binnen het Rijk nog een meubel te vinden ter vervanging, bijvoorbeeld via de Rijksmarktplaats? En als we dan toch iets willen inkopen, kunnen we dan kijken of we ons bestaande meubilair kunnen refurbishen?” Lees het artikel ‘Noem hergebruik niet bijzonder, maar de standaard’ op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Voormalig categoriemanager Tamara van Vastenhoven en collega’s vertellen over de doelen en innovaties binnen de categorie Werkplekomgeving in aanloop naar de Circulaire Beurs (2022). Bekijk interviews over onder andere hergebruik van (circulair) meubilair op Youtube.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Werkplekomgeving staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op met de categoriemanager Martijn van der Rijt via email: martijn.vander.rijt@rws.nl.