Voorwaarden voor inkoop bij Rijksopdrachten

Bij opdrachten van het Rijk gelden regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw.

Algemene voorwaarden: ARIV

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV). Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden (ARIV) niet. Deze opdrachten wijken te veel af van wat gebruikelijk is. Daarom worden bij ingewikkelde en grote opdrachten de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract.

Dienstverlening: ARVODI

De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI) voor dienstverleningsopdrachten.

Informatietechnologie (IT): ARBIT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten (ARBIT) voor IT-opdrachten.

Bouw: UAV 2012

De Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012) voor opdrachten in de bouw.

Regels over aanbestedingen

Zoals alle overheidsinstanties moet ook het Rijk de aanbestedingsregels naleven. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Aanbesteden en op TenderNed.