Voorwaarden voor inkoop bij Rijksopdrachten

Bij opdrachten van het Rijk gelden regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw.

Voorwaarden voor complexe en omvangrijke opdrachten

Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten gelden de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) niet. Deze opdrachten wijken te veel af van wat gebruikelijk is. Daarom worden bij ingewikkelde en grote opdrachten de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract.

Voorwaarden inkoop diensten

Voor het inkopen van dienstverleningsopdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (Arvodi).

Voorwaarden inkoop Informatietechnologie (IT)

Voor de inkoop van IT-opdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten (Arbit).

Voorwaarden voor opdrachten in de bouw

Voor de inkoop van opdrachten in de bouw gelden de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012).

Regels over aanbestedingen

Zoals alle overheidsinstanties moet ook het Rijk de aanbestedingsregels naleven. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Aanbesteden en op TenderNed.