Beslisnota aanbieding CWIZO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota aanbieding CWIZO (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)