Kan ik met behoud van mijn bijstandsuitkering een bedrijf starten?

U kunt met een bijstandsuitkering een eigen bedrijf starten. U kunt maximaal 1 jaar de tijd krijgen om u voor te bereiden op de start van uw bedrijf.

Uitkering tijdens voorbereidingstijd

Of een voorbereidingstijd mogelijk is hangt af van de regels van uw gemeente. Tijdens de voorbereidingsperiode houdt u uw uitkering. Maakt u kosten bij de voorbereiding van de start van uw bedrijf? Dan kunt u misschien een renteloze lening krijgen van de gemeente. De gemeente kijkt daarna of uw bedrijf levensvatbaar is. Als de gemeente uw ondernemersplan beoordeelt als 'levensvatbaar' kunt u aan de slag als zelfstandige.

Uitkering bij start onderneming

Zodra uw bedrijf start, wordt uw bijstandsuitkering stopgezet. Hiervoor in de plaats kunt u een uitkering krijgen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz-uitkering krijgt u:

  • om in uw levensonderhoud te voorzien. Het is een aanvulling tot het sociaal minimum in de vorm van een renteloze lening 6 maanden. En daarna mogelijk nog 6 maanden. De uitkering kan daarna nog worden verlengd met 1 tot 2 jaar. De totale duur is maximaal 36 maanden;

en/of

Voorwaarden Bbz-uitkering

Gaat het toch niet goed met uw bedrijf en komt u in financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke Bbz-uitkering. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.