Ik wil pgb-zorg geven als zelfstandig zorgverlener. Wat moet ik regelen?

Als u als zelfstandig zorgverlener (zzp’er) zorg gaat geven aan iemand met een persoonsgebonden budget (pgb), dan moet u eerst zaken regelen met organisaties en met de budgethouder. Als u starter bent, moet u zich eerst melden als nieuwe zorgaanbieder. Ook moet u een zorgovereenkomst afsluiten met de budgethouder. Voor sommige beroepen is een BIG-registratie nodig.

Melden als nieuwe zorgaanbieder

Gaat u starten als zelfstandig zorgverlener of jeugdhulpverlener (als zzp’er)? Dan moet u uw bedrijf aanmelden als nieuwe zorgaanbieder. Dit kan vanaf 3 maanden voor de start van uw nieuwe bedrijf. Lees voor welke zorg- en jeugdhulpaanbieders de meldplicht geldt.

Aanmelden als zorgaanbieder met eHerkenning

U meldt zich als zorgaanbieder aan via de website meldennieuwezorgaanbieders.nl. Tijdens het aanmelden beantwoordt u vragen over uw bedrijf.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel, en beroepsregistratie of (kwaliteits)register

AGB-code voor zorgovereenkomst en facturen

Als zelfstandig zorgverlener heeft u een Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) nodig om zorgovereenkomsten met de budgethouder af te sluiten. En om uw werk te kunnen factureren. Met deze unieke code staan zorgaanbieders in het landelijke AGB-register. De AGB-code is niet verplicht, maar u heeft deze nodig als u betaald wilt worden door zorgverzekeraars of de Sociale VerzekeringsBank (SVB).
Lees meer over de AGB-codes voor starters in de zorg op de website van Vektis.

AGB-code aanvragen

U kunt een AGB-code aanvragen als u:

  • een geldige BIG-registratie en/of
  • een registratie bij een beroepsorganisatie of een (kwaliteits)register heeft.

Starters in de zorg kunnen een AGB-code aanvragen bij Vektis. Zie ook de veelgestelde vragen over de AGB-codes op de website van Vektis.

Zorgovereenkomst afsluiten met budgethouder

Als u pgb-zorg gaat geven dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met de budgethouder. Dit is de zorgovereenkomst van opdracht. In deze overeenkomst staan onder andere:

  • de startdatum van de zorg die u geeft;
  • welke zorg u geeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp , persoonlijke verzorging of verpleging;
  • hoeveel uur per week of per maand u zorg geeft;
  • welke vergoeding u per uur of per maand krijgt.

Administratie en inkomstenbelasting

U kunt als zelfstandig zorgverlener uw financiële administratie doen zoals u zelf wilt.
Voor zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht voor de financiële administratie van 7 tot 10 jaar. Bekijk een stappenplan om de administratie te onderhouden op Ondernemersplein.nl.

Administratie in het PGB Portaal

In het PGB Portaal kunt u samen met de budgethouder online de pgb-administratie doen. U kunt daar een zorgovereenkomst opstellen en zorg declareren. Om in te loggen op het PGB Portaal gebruikt u een VECOZO-certificaat. Dit is een digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot het portaal. Voor de aanvraag van een VECOZO-certificaat heeft u een AGB code nodig. Zie voor een toelichting op de AGB code: deze pagina bij 'AGB-code voor zorgovereenkomst en facturen'.

Invoering PGB Portaal

De invoering van het PGB Portaal gaat in stappen. Volgens de planning kunnen eind 2022 alle budgethouders van zorgkantoren met het nieuwe portaal werken. De verwachting is dat eind 2023 alle budgethouders van gemeenten het portaal kunnen gebruiken. Mogelijk kunt u nog geen gebruik maken van het portaal. Lees meer over het PGB Portaal (voor zorgverleners) op de website Mijnpgb.nl.

Inkomstenbelasting opgeven

U geeft uw inkomsten als zelfstandig zorgverlener op via de jaarlijkse belastingaangifte van de Belastingdienst.