Hoe lang heb ik recht op een Ziektewet-uitkering?

U heeft maximaal 2 jaar recht op een Ziektewet-uitkering. Maar uw Ziektewet-uitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Start Ziektewet-uitkering

Heeft u recht op een Ziektewet-uitkering? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding.

Einde Ziektewet-uitkering

Uw Ziektewet-uitkering stopt in de volgende situaties:

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als u een Ziektewet-uitkering ontvangt en langdurig ziek bent, dan krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling is aan het einde van het eerste jaar waarin u ziek bent geworden. U krijgt dan een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, of met allebei. Op basis hiervan beoordeelt UWV of uw Ziektewet-uitkering stopt of niet.