Kan ik als rampbestrijder een ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering krijgen?

U komt mogelijk in aanmerking voor een ziekengelduitkering rampbestrijder als u ziek wordt door uw werkzaamheden. Als uw ziekengelduitkering stopt, komt u in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering.

Betekenis rampbestrijder

Een rampbestrijder is iemand die in dienstverband of als vrijwilliger werkt bij een:

  • gemeentelijke of regionale brandweer;
  • basisgezondheidsdienst;
  • ambulancedienst;
  • gemeenschappelijke meldkamer;
  • het Nederlandse Rode Kruis;  
  • andere erkende instelling in de hulpverlening.

Hoogte ziekengelduitkering rampbestrijder

De ziekengelduitkering rampbestrijder is 80% tot 100% van een vastgestelde grondslag. De uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt. Is een andere wettelijke regeling (bijvoorbeeld de Ziektewet) of de eigen arbeidsvoorwaarden niet afdoende? Dan kunt u een beroep doen op de ziekengelduitkering rampbestrijder.

Voorwaarden ziekengelduitkering rampbestrijder

Om voor een ziekengelduitkering rampbestrijder in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft tijdens het werk als rampbestrijder een gebrek opgelopen of u bent ziek geworden.
  • U heeft binnen 6 maanden na het beëindigen van het werk als rampbestrijder een gebrek opgelopen of u bent ziek geworden. De oorzaak hiervan is het werk als rampbestrijder.

Invaliditeitsuitkering rampbestrijder

U komt mogelijk in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering rampbestrijder als uw ziekengelduitkering rampbestrijder stopt. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin u invalide bent. Zijn uw ziekte of gebreken hoofdzakelijk het gevolg van het werk als rampbestrijder? Dan krijgt u nog een aanvullende uitkering. De uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Aanvragen ziekengelduitkering en invaliditeitsuitkering

U vraagt de ziekengelduitkering rampbestrijder en de invaliditeitsuitkering rampbestrijder aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). U moet dit binnen een jaar na het begin van de ziekte of het gebrek doen.