Beslisnota bij Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV (PDF | 4 pagina's | 3,3 MB)