Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?

Een klacht over uw advocaat moet u in eerste instantie bespreken met het advocatenkantoor. Als u er samen niet uitkomt, kunnen bepaalde instanties mogelijk bemiddelen. Deze instanties zijn de deken van de Orde van Advocaten en de Geschillencommissie Advocatuur. 

Klachtenprocedure advocatenkantoor

Een klacht over uw advocaat bespreekt u eerst met de advocaat zelf. Het advocatenkantoor moet over een klachtenfunctionaris en een kantoorklachtenregeling beschikken. Informeer bij uw advocaat hoe deze klachtenprocedure, die kosteloos is, werkt.

Vervolg klachtenprocedure

Komt u er met uw advocaat niet uit, dan zijn er vervolgstappen mogelijk. U kunt een klacht indienen bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Bij de deken krijgt u ook advies over de te nemen stappen. De deken kan bemiddelen of uw klacht doorsturen naar de tuchtrechter.

De volgende mogelijkheden zijn niet kosteloos. U kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan als de advocaat is aangesloten bij deze commissie. Het kan ook als u en uw advocaat schriftelijk afspreken het meningsverschil aan de commissie voor te leggen. Het is ook mogelijk dat de kantoorklachtenregeling naar een andere vorm van bindend advies verwijst. Tot slot kunt u met uw klacht terecht bij de burgerlijke rechter.