Kan ik als verdachte in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Bij veel strafzaken kunt u in hoger beroep tegen de uitspraak. Uw zaak komt dan terecht bij het gerechtshof en wordt opnieuw behandeld. Ook tegen de uitspraak van het gerechtshof kunt u in sommige gevallen in beroep gaan. De Hoge Raad kijkt dan of het recht wel juist is toegepast.

Hoger beroep aantekenen

Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, hoort u of hoger beroep mogelijk is. Wilt u in hoger beroep? Dan laat u dat weten aan de griffie (secretariaat) van de rechtbank. U moet dit doen binnen 14 dagen na de uitspraak. Ook uw advocaat of iemand die door u is gemachtigd kan dat voor u doen.

Gerechtshof behandelt zaak opnieuw

In hoger beroep behandelt het gerechtshof uw zaak opnieuw. Daarbij kijkt het gerechtshof specifiek naar uw bezwaren tegen het vonnis. De gang van zaken is voor een groot deel gelijk aan die bij een rechtbank. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. Hij doet dat als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter.

Cassatie bij de Hoge Raad

Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? U kunt dan mogelijk in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dit kan als er sprake is van verkeerde toepassing van het recht of van rechtsongelijkheid. In cassatie gaat de Hoge Raad uit van de feiten zoals het Hof deze heeft vastgesteld.

Ook hierbij moet u binnen 14 dagen na de uitspraak laten weten of u hiervan gebruik wilt maken. Doet u dit niet? Dan is de uitspraak van het gerechtshof definitief. Bij cassatie heeft u een schriftelijke toelichting van een advocaat nodig, waarin staat waarom u in cassatie gaat.