Krijg ik een behandeling in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum vergoed?

Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's) zijn particuliere zorginstellingen. U kunt daar behandelingen krijgen zoals plastische chirurgie, ooglasering en liposuctie. De zorgverzekering vergoedt zulke behandelingen meestal niet.

Behandeling in privékliniek niet vergoed

In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten te werken. Er kunnen ook alleen basisartsen of andere soorten zorgverleners werken, zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten. De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. Behandelingen in die klinieken moet u dus zelf betalen.

Behandeling in zelfstandig behandelcentrum soms vergoed

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werken. De zorgverzekeraar vergoedt sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra. Bijvoorbeeld als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is. Vraag dit van tevoren na bij uw zorgverzekeraar.

Controle op zelfstandige behandelcentra en privéklinieken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zelfstandige behandelcentra. Privéklinieken hebben geen registratieplicht. Er is wel een keurmerk voor zelfstandige klinieken.

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor een behandeling in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.