Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen?

Uw recht op kortdurend zorgverlof is 2 keer uw aantal uren dat u per week werkt in 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen. In uw cao kunnen andere regels over zorgverlof staan.

Hoe lang kortdurend zorgverlof

U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt, zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

U kunt meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar u mag niet over het maximum aantal uren heengaan.

Hoe lang langdurend zorgverlof

Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Is in uw arbeidsovereenkomst afgesproken dat u 32 uur per week werkt? Dan kunt u dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Als dit zo is, dan gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor u zijn.

Ziek tijdens zorgverlof

Als u ziek wordt tijdens het zorgverlof, kunt u in overleg met uw werkgever het verlof stoppen.

Werkloos tijdens zorgverlof

Wordt u werkloos tijdens het zorgverlof, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt uw verlof direct.