Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u minimaal 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Salaris kortdurend zorgverlof

Tijdens het verlof betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Salaris langdurig zorgverlof

Uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen over de uren dat u langdurig verlof heeft. 

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Gevolgen lager inkomen

Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Verandert uw inkomen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.