Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken tolkenvoorzieningen in Zorgverzekeringswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken tolkenvoorzieningen in Zorgverzekeringswet