Beslisnota bij Aanbiedingsbrief advies NZa Normering bij tariefstelling door de NZa

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief advies NZa Normering bij tariefstelling door de NZa