Aanbiedingsbrief advies Normering bij tariefstelling door NZa

Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies 'Normering bij tariefstelling' aan. Het advies gaat over het hanteren van normerende elementen bij de tariefstelling waar vaste tarieven of maximumtarieven in de Zvw gehanteerd worden om zodoende via deze tarieven doelmatigheid te bevorderen.

Aanbiedingsbrief advies Normering bij tariefstelling door NZa