Advies Normering bij tariefstelling door de NZa

Advies van NZa over het hanteren van normerende elementen bij de tariefstelling in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Advies Normering bij tariefstelling door de NZa