Kamerbrief beleidswijziging voorwaardelijke toelating geneesmiddelen tot basispakket zorgverzekering

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over 2 wijzigingen in het beleid voor de voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een verduidelijking van het criterium unmet medical need en om de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties de maximale termijn van 7 jaar om te zetten naar een maximale termijn van 14 jaar.

Kamerbrief beleidswijziging voorwaardelijke toelating geneesmiddelen tot basispakket zorgverzekering