Review accountantswerkzaamheden Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2021 en Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2021

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de auditdienst rijk (ADR) een review uitgevoerd op de controlewerkzaamheden van de externe accountant.

Review accountantswerkzaamheden Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2021 en Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2021