Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten?

Voor een zorgverzekering betaalt u een premie. Dat geldt voor de basisverzekering en voor een aanvullende zorgverzekering. Premies verschillen per zorgverzekeraar en per verzekering.

Hoogte zorgpremie 2019

Jaarlijks raamt het kabinet op basis van de zorgkosten de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. Voor 2019 raamde het kabinet de zorgpremie op € 1432 per jaar. Daadwerkelijke premie in 2019 is gemiddeld € 1385. Dit is gemiddeld € 115 p/m. Dat is € 6 meer dan in 2018, maar € 4 minder dan met Prinsjesdag verwacht. 

In november 2018 stelt de zorgverzekeraar pas de daadwerkelijke premie voor 2019 vast. Verzekeraars hebben dan actuelere informatie over hun uitgaven. Ook weten ze dan of ze reserves kunnen inzetten, waardoor de premie lager kan worden dan de raming op Prinsjesdag. Hierdoor kan de zorgpremie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering per verzekeraar verschillen.

Het is daarom belangrijk om uw nieuwe zorgpolis goed te controleren of deze nog bij u past.

Zorgtoeslag 2019

Tegenover de hogere premie staat ook een hogere zorgtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de maximale zorgtoeslag met € 50 per jaar (€4 per maand) omhoog. 

Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 193 per jaar € 16 per maand. Dat is meer dan de stijging van de zorgpremie. In het Regeerakkoord heeft het kabinet namelijk besloten om de zorgtoeslag te verhogen bovenop de stijging die resulteert uit de premiestijging.

Premie basisverzekering

Voor uw basisverzekering betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar. Dit is de (nominale) premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie.

Bijdrage aan de overheid

Behalve de premie betaalt iedereen een percentage van het inkomen mee aan de zorgkosten. De Belastingdienst int die bijdrage. Heeft u loon of een uitkering? Dan betaalt de werkgever of uitkeringsinstelling dit bedrag aan de Belastingdienst. Dit is de werkgeversheffing.

Heeft u andere inkomsten, zoals (pre)pensioen, VUT of alimentatie? Dan betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage via een belastingaanslag.

Meer informatie over deze bijdrage staat in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw van de Belastingdienst. Daarin staat:

  • of u een werkgeversheffing of  inkomensafhankelijke bijdrage betaalt;
  • hoe hoog die bijdrage is (in procenten van uw inkomsten).

Premie aanvullende zorgverzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook premie voor. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast.
Voor de aanvullende verzekering betaalt u geen bijdrage aan de overheid.