Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar van een opname met behandeling in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kort verblijf (logeren) in psychiatrische instelling

De gemeente is verantwoordelijk voor kortdurend verblijf (logeren) voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente kan u vertellen hoe u zich kunt aanmelden voor kort verblijf bij een psychiatrische aandoening. U kunt maximaal 3 dagen per week logeren in een psychiatrische instelling.

Langer dan 3 jaar in psychiatrische instelling

Verblijft u meer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling? Dan vallen dit verblijf, de zorg en de behandeling onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz vergoedt vanaf het 3e jaar uw verblijf, zorg en behandeling. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Een Wlz-indicatie aanvragen kan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Eigen bijdrage in Wet langdurige zorg (Wlz)

Verblijft u in een psychiatrische instelling met een Wlz-indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Vergoedt uw zorgverzekeraar uw zorg en behandeling? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U heeft wel een verplicht eigen risico

Persoonsgebonden budget (pgb) in Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wlz is voor nieuwe cliënten geen persoonsgebonden budget (pgb) voor behandeling mogelijk. Had u op 31 december 2014 al een pgb? Dan kunt u deze houden.

Beschermd wonen

Beschermd wonen (het GGZ C-pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen is een taak van de gemeente, daardoor valt deze zorg en ondersteuning onder de Wmo. Beschermd wonen wordt hierdoor betaald door de gemeente.

De behandeling van mensen die beschermd wonen, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de pagina Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?